JmeO Internationaal

Wat we doen, overtuigingen en waarden

Geloof & Waarden

Als organisatie hebben we waarden die ons uniek maken, dit noemen we ons “DNA”. Het zijn waarden die we in ere houden en die bepalen wie we zijn, hoe we leven en hoe we beslissingen maken.

1. GOD KENNEN

2. GOD BEKENDMAKEN

3. GODS STEM VERSTAAN

4. AANBIDDEN EN VOORBEDE DOEN

5. VISIONAIR ZIJN

6. OPKOMEN VOOR JONGE MENSEN

7. BREED GESTRUCTUREERD EN GEDECENTRALISEERD ZIJN

8. INTERNATIONAAL EN INTERKERKELIJK ZIJN 

9. EEN BIJBELS WERELDBEELD HEBBEN

10. IN TEAMS FUNCTIONEREN

11. DIENSTBAAR LEIDERSCHAP TONEN

12. EERST DOEN, DAN ONDERWIJZEN

13. RELATIE-GEORIENTEERD ZIJN

14. WAARDEREN VAN HET INDIVIDU

15. WAARDEREN VAN GEZINNEN

16. VERTROUWEN OP ONDERSTEUNING GEBASEERD OP RELATIES

17. GASTVRIJHEID UITLEVEN

18. COMMUNICEREN MET INTEGRITEIT 

en_GB
en_GB